Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od osób korzystających (Użytkowników) ze strony internetowej/aplikacji mobilnej www.evexp.pl (Serwis), aplikacji, usług oraz innych funkcji pochodzących od Administratora.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000643156, REGON: 365877690, NIP: 5252684377 (Administrator).

I. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód), obszarów przetwarzania dozwolonych prawem oraz świadczonych na rzecz Użytkowników Serwisu usług.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonych przez Użytkownika zgód.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich zostały zebrane.

II. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujący sposób:

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników:
  1. podczas i w związku z rejestracją i aktualizacją konta w Serwisie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Użytkownika (login) i hasło, miejscowość zamieszkania, zdjęcie profilowe, dane płatności lub bankowe (w tym powiązane dane dotyczące weryfikacji konta), dane operatora carsharingu lub podmiotu wynajmującego pojazd, numer klienta, numer karty, liczba wypożyczeń w miesiącu (jeśli Użytkownik korzysta z samochodu na zasadzie carsharingu lub najmu), numer karty Klienta w sieci GreenWay Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia (jeśli Użytkownik taką posiada),
  2. dane demograficzne uzyskane poprzez ankiety,
  3. treści udostępnione przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu: informacje przekazane podczas kontaktu z obsługą klienta Serwisu, wystawione oceny, komentarze i recenzje, dane udostępnione w ramach korzystania z forum Serwisu,
 2. Dane powstałe podczas korzystania z usług:
  1. dane dotyczące lokalizacji: dokładne lub przybliżone dane dotyczące lokalizacji z urządzeń mobilnych Użytkowników, dystans pokonywany pojazdem, jeśli Użytkownicy na to zezwolili,
  2. dane dotyczące korzystania z usług: sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności daty i godziny dostępu, czas ładowania, dystans pokonywany pojazdem, dane dotyczące płatności,
 3. Dane zgromadzone poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. ciasteczka):
  1. informacje związane z korzystaniem z Serwisu: czas logowania, przeglądane strony, błędy aplikacji i inne zdarzenia w systemie, rodzaj przeglądarki, strony internetowe osób trzecich, z których korzystają Użytkownicy przed użyciem Serwisu,
 4. Dane pojazdu przekazane przez Użytkowników:
  1. podczas i w związku z rejestracją i aktualizacją konta w Serwisie: sposób wykorzystania pojazdu, typ, marka, model pojazdu, pojemność baterii, moc silnika, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej rejestracji.

III. Korzystanie z danych osobowych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług przez Administratora oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO. Dane wykorzystywane są w celu dostarczania, dostosowywania do indywidualnych potrzeb, utrzymywania i doskonalenia naszych usług, a w szczególności w celu:
  1. tworzenia i aktualizowania kont Użytkowników,
  2. umożliwienia i przetwarzania płatności za nasze usługi,
  3. przeprowadzania wewnętrznych operacji niezbędnych do świadczenia naszych usług, w tym usuwania błędów oprogramowania i problemów operacyjnych, usuwania usterek stacji ładowania, do przeprowadzania analiz danych, testów i badań oraz do monitorowania i analizowania trendów użytkowania i aktywności,
  4. kierowania zapytań do pracowników obsługi klienta Serwisu,
  5. rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników,
  6. nadzorowania i ulepszania obsługi klienta Serwisu,
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.
 3. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika w ramach dobrowolnych ankiet. Odpowiedzi Użytkowników udzielane w ramach ankiet tego rodzaju są gromadzone za zgodą Użytkownika i są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, spółkom powiązanym z Administratorem kapitałowo, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym biurom księgowym, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Użytkowników (w szczególności podmiotom realizującym płatności).
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku gdyby dane osobowe miały być przekazane do państwa spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Użytkownicy zostaną o tym uprzednio poinformowani.

IV. Szczegółowa informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, również z wykorzystaniem Google Analytics;
  2. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 8. Polityka prywatności w zakresie zbierania statystyk przez Google Analytics dostępna jest na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

V. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysyłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o rodzaju urządzenia Użytkownika,
  7. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
  8. informacje o adresie IP, w tym informacja z jakiego kraju loguje się Użytkownik.
 3. Powyżej przedstawione dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem i serwerem.

VI. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

VII. Prawa Użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza, prawa:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu,
  7. do bycia zapomnianym.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy, może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do nas pisma – na adres wskazany powyżej oraz mailowo na adres: biuro@pspa.com.pl – w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VIII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.evexp.pl.

IX. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na następujący adres e-mail: biuro@pspa.com.pl


Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Przetwarzanie danych osobowych w ramach Facebook Ads

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzi marketingowych, reklamowych i analitycznych oferowanych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.